Image Alt

Heino Tiidus - 100

Hariduskonverents

View more

Heino Tiidus Foto: Enno Raun. Rahvusarhiiv

Oleme kokku kutsumas hariduskonverentsi teemal „Õpetaja ja kooli tähtsus inimese elutee kujunemisele”. Me räägime tänasest koolist ja pühendame selle konverentsi Orissaare Keskkooli legendaarse direktori Heino Tiiduse 100.sünniaastapäevale. 

Konverents toimub 6.aprillil 2018 (ajakava) Orissaare Kultuurimajas. 

Hariduskonverentsi põhiteemaks on arutelu kooli ja õpetajate osast inimese kasvamisel oma riigi tubliks kodanikuks, kellel on head teadmised ja oskused elus toime tulla, kes oskab näha maailma lahtise pilguga ning kelles elavad unistused ja püüd oma unistusi ellu viia parimal moel.
Meie ettevõtmise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli ühiskonnas. Samuti pöörata tähelepanu maakooli olulisusele. Konverentsi ideeks on arutelu kaasaegse kooli arengusuundade üle, mõelda kooli osa üle kogu ühiskonna tulevikuteede kujunemisel. Meie tahe on arutleda tänase kooli ees seisavate eesmärkide üle.

Kutsume Teid konverentsile, et üheskoos rääkida meie noortest, nende ootusest haridusele ja meie võimalustest neid sel teekonnal juhendada. Oma ala spetsialistide ja valdkonnas tunnustatud kõneisikute abiga saame nimetatud küsimustel üheskoos diskuteerida.

Ootame konverentsile õpetajaid ja koolijuhte kõikidest Saaremaa koolidest, kooli vilistlasi, õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kõiki haridushuvilisi.

Veel saab toetada Heino Tiiduse 100.sünniaastapäeva auks tehtava mälestuspingi ja mälestuskivi valmistamist järgmisel arveldusarvel: Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus EE832200221033437173

Konverentsile saab registreeruda ka Orissaare raamatukogu telefonil: (+372) 45 45 135

Konverentsi korraldavad Orissaare Gümnaasium, Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus ja Mõtteklubi koostöös Orissaare osavalla ja Saaremaa vallaga.

kool vald